Privacy Statement

Koffiebranderij de Koeport hecht veel belang aan de bescherming van uw privacy. Bij het gebruik van deze site en onze producten en diensten wordt in een aantal gevallen om uw persoonlijke gegevens gevraagd.

Deze gegevens hebben wij nodig om onze producten of diensten te kunnen afleveren, bijvoorbeeld uw e-mailadres of postadres. Wij beschermen deze gegevens zorgvuldig tegen verlies, misbruik of ander ongeoorloofd gebruik en zullen de van toepassing zijnde wetten en regels met betrekking tot privacy naleven. Wij hebben een privacybeleid opgesteld zodat voor iedereen duidelijk is hoe wij met uw gegevens omgaan. Dit beleid wordt hieronder beschreven.

Welke gegevens hebben wij van u nodig?
De gegevens die u aan ons doorgeeft, worden in de klantendatabase opgenomen ten behoeve van facturering en aflevering. Wij hebben een deel van die gegevens nodig ten behoeve van onze klantenadministratie.

Wij melden u niet vanzelf aan voor nieuwsbrieven. Hiervoor kunt u zich zelf aanmelden. U kunt zich van deze mailinglijst(en) te allen tijde afmelden.

Wat doen wij met uw gegevens?
Wij beheren uw gegevens ten behoeve van haar klantenadministratie en marketing. De gegevens worden gebruikt ten behoeve van eigen statistieken zodat wij u, met dat inzicht, een nog beter product kunnen bieden. Deze vastlegging van statistische data gebeurt op een wijze waarbij geen enkele relatie naar individuele gebruikersgegevens bestaat. Uw gegevens worden gebruikt om met onze klanten en andere ge├»nteresseerden te communiceren, bijvoorbeeld door middel van nieuwsbrieven etc.

Openbaar maken van uw gegevens?
De gegevens die u ons verstrekt, zullen wij nooit op eigen initiatief openbaar maken. Wij wijzen u echter op de mogelijkheid van wettelijk verplichte openbaarmaking. In geen geval zullen wij uw gegevens verkopen aan een derde partij of anderszins exploiteren, tenzij u daarin uitdrukkelijk toestemt.

Cookies en andere technieken
Cookies zijn kleine verwijzingen die door de Internet-browser op de PC van de gebruiker worden vastgelegd, met als doel om het gebruik van het internet te verbeteren. Wij passen om die reden ook het gebruik van cookies toe. Het gebruik van cookies wordt door websurfers algemeen aanvaard. Wij wijzen u er op dat het accepteren van een cookie niet betekent dat wij toegang krijgen tot uw computer of andere persoonlijke gegevens.

Sites van derden
Koffiebranderij de Koepoort is niet verantwoordelijk voor de inhoud van websites van andere bedrijven waaraan deze site mogelijkerwijs gekoppeld of waarvandaan gelinkt is. Wij adviseren u dan ook bij het bezoek van deze websites de privacyverklaringen van die bedrijven te bekijken.

Wijzigen van uw gegevens
Wij streven ernaar altijd de meest actuele en accurate informatie te hebben teneinde de hoogst mogelijke kwaliteit met betrekking tot onze producten en diensten te kunnen bieden. De gegevens die u ons verschaft, kunt u te allen tijde opvragen en laten wijzigen.

Wijzigingen in deze verklaring
Wij wijzen u op de mogelijkheid dat het noodzakelijk is dat wij bepaalde wijzigingen doorvoeren in deze verklaring. Wanneer dit gebeurt, zullen wij u daarvan op de hoogte stellen via deze site of via e-mail.